LỖI VƯỢT ĐÈN ĐỎ PHẠT BAO NHIÊU TIỀN

1. Lỗi vượt đèn đỏ phạt bao nhiêu tiền: Đối với mô tô, xe gắn máy 

Theo đó tại quy định của điểm e, khoản 4, điểm b Khoản 10 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP và điểm g Khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP ban hành mức phạt về lỗi vượt đèn đỏ phạt bao nhiêu tiền đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng - 1.000.000 đồng, đồng thời, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Vậy khi xem máy, mô tô vượt đèn vàng phạt bao nhiêu tiền? Quy định mức phạt cũng tương tự như vượt đèn đỏ.

2. Xe ô tô vượt đèn đỏ phạt bao nhiêu?

Theo điểm a Khoản 5, điểm b, c Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP và điểm đ Khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định về xe ô tô vượt đèn đỏ phạt bao nhiêu? Theo đó, mức phạt dành cho người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng - 6.000.000 đồng, cùng với đó, chủ phương tiện cũng bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng; hay từ 02 đến 04 tháng nếu gây tai nạn giao thông.

3. Lỗi vượt đèn đỏ phạt bao nhiêu tiền: với máy kéo, xe máy chuyên dùng

Theo đó, với điểm đ Khoản 5, điểm a, b Khoản 10 Điều 7 Nghị định 100/2019/NĐ-CP và điểm d Khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP đã quy định về lỗi vượt đèn đỏ phạt bao nhiêu tiền đối với người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, cũng như tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (khi điều khiển máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 01 tháng - 03 tháng; hoặc từ 02 đến 4 tháng nếu gây tai nạn.

4. Tổng kết

lỗi vượt đèn đỏ phạt bao nhiêu tiền, vượt đèn vàng phạt bao nhiêu tiền với mức phạt từ vài trăm đến vài triệu và đặc biệt có thể bị tước GPLX nên khi tham gia thông cần phải chú ý đèn tín hiệu để chấp hành đúng, cũng như tránh khả năng gây tai nạn.

 

Biển Báo Hiệu Luật Giao Thông Đường Bộ Việt Nam

 • 5
 • 2
 • 3
 • 1
 • 4
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12