LOẠI XE NÀO ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH TẠI CHỖ, KHÔNG CẦN ĐẾN TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM

Đăng kiểm xe là gì?

Đăng kiểm ô tô là được xem là thủ tục cần thiết và bắt buộc để các cơ quan và đơn vị chuyên môn kiểm tra chất lượng kỹ thuật phương tiện, cũng như được cấp giấy chứng nhận phương tiện đáp ứng điều kiện khi lưu thông trên đường.

 

Vậy vì sao nên đăng kiểm xe? Đây là hoạt động bắt buộc nên bạn phải đảm bảo thực hiện để tránh xử phạt.

Loại xe nào được kiểm định tại chỗ? Loại xe nào không cần đến trung tâm đăng kiểm?

Theo đó, từ ngày 01/10/2021, cục Đăng kiểm Việt Nam cho phép các trường hợp xe ô tô, xe cơ giới đang thực hiện nhiệm vụ cấp bách (như phòng chống thiên tai, dịch bệnh…) thuộc đối tượng được kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thực hiện bên ngoài đơn vị đăng kiểm.

Đây cũng là điểm mới trong Thông tư số 16/2021 của Bộ GTVT (quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, thay thế Thông tư số 70/2015).

Bên cạnh đó, cũng có một số trường hợp xe cơ giới khác cũng được đề nghị kiểm định bên ngoài đơn vị đăng kiểm như xe hoạt động tại các vùng đảo, khu vực bảo đảm về an toàn, an ninh, quốc phòng không đủ điều kiện đưa xe tới đơn vị đăng kiểm; xe quá khổ, quá tải không vào được dây chuyền kiểm định…

Các loại xe mong muốn được kiểm định tại chỗ, thì các chủ phương tiện thuộc đối tượng trên gửi văn bản đề nghị đến trung tâm đăng kiểm, nêu rõ lý do, danh sách phương tiện và địa điểm kiểm tra phương tiện. Địa điểm kiểm tra cần có đường thử để kiểm tra sự làm việc và hiệu quả của phanh xe. Và trong 03 ngày làm việc, đơn vị đăng kiểm phải thông báo cho chủ phương tiện về thời gian kiểm tra, hoặc lý do từ chối nếu không đủ điều kiện về đường thử.

Biển Báo Hiệu Luật Giao Thông Đường Bộ Việt Nam

 • 5
 • 2
 • 3
 • 1
 • 4
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12