LỖI KHÔNG CÓ HOẶC KHÔNG MANG GIẤY TỜ XE PHẠT BAO NHIÊU TIỀN?

Giấy tờ cần thiết khi tham gia giao thông?

Khi điều khiển xe ô tô, xe máy tham gia giao thông, chủ điều khiển phương tiện phải mang theo đăng ký xe, giấy phép lái xe cũng như các loại giấy tờ cần thiết khác, để khi được yêu cầu sẽ xuất trình khi bị kiểm tra và không bị xử phạt theo quy định.

Điều 58 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau:

 • Đăng ký xe;

 • Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới;

 • Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới theo quy định;

 • Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

 

Lỗi không mang giấy tờ xe: mức phạt như thế nào?

Theo đó, theo từng phương tiện cụ thể mà lỗi không mang giấy tờ xe sẽ có mức phạt khác nhau: 

- Xe ô tô: Trường hợp không có Giấy đăng ký xe sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng - 3.000.000 đồng, hoặc bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng; trường hợp không mang theo Giấy đăng ký xe sẽ bị phạt tiền từ 200.000 đồng - 400.000 đồng.

- Xe máy: Trường hợp không có Giấy đăng ký xe sẽ bị phạt tiền từ 300.000 đồng - 400.000 đồng; trường hợp không mang theo Giấy đăng ký xe: Bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Đối với mức phạt lỗi không có hoặc không mang Giấy chứng nhận kiểm định áp dụng đối với xe ô tô

- Trường hợp không có Giấy chứng nhận kiểm định sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng -  6.000.000 đồng, hoặc bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng;

- Trường hợp không mang theo Giấy chứng nhận kiểm định sẽ bị phạt tiền từ 200.000 đồng - 400.000 đồng.

Mức phạt lỗi không có hoặc không mang Giấy phép lái xe

- Xe ô tô: Đối với trường hợp quên không mang Giấy phép lái xe bị phạt tiền từ 200.000 đồng - 400.000 đồng;

Trường hợp không có Giấy phép lái xe sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng - 6.000.000 đồng.

- Đối với xe máy:

+ Trường hợp quên không mang Giấy phép lái xe: Bị phạt tiền từ 100.000 đồng - 200.000 đồng;

+ Trường hợp không có Giấy phép lái xe sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng - 1.200.000 đồng với người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi dưới 175 cm3; Đồng thời, bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng với người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên.

Mức phạt đối với lỗi không có hoặc không mang Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới: Với ô tô sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng; còn đối với xe máy bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Biển Báo Hiệu Luật Giao Thông Đường Bộ Việt Nam

 • 5
 • 2
 • 3
 • 1
 • 4
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12