lỗi
 • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 77

TỪ 01/02/2023, CHỦ XE ĐƯỢC PHÉP TIẾP CẬP DỮ LIỆU ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN TRỰC TUYẾN

1. Đăng kiểm xe ô tô là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT thì kiểm định là việc kiểm tra, đánh giá lần đầu và định kỳ tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định.

Xe cơ giới bao gồm xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự theo khoản 18 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ 2008.

Vì thế, đăng kiểm xe cơ giới hay đăng kiểm xe ô tô là hoạt động kiểm tra, đánh giá lần đầu và định kỳ tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định đối với xe ô tô.

 

2. Đăng kiểm phương tiện trực tuyến

Hiện nay, trên dữ liệu đăng kiểm sẽ hiển thị thông tin đối với ô tô như: biển số xe, nhãn hiệu, nơi đăng ký, số động cơ, nước và năm sản xuất, khối lượng cho phép tham gia giao thông, số người được phép chở, số quản lý đăng kiểm, ngày đăng kiểm,…

Theo đó, đơn vị trực tiếp thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện chính là Cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm (thuộc Cục đăng kiểm Việt Nam). Đồng thời với dữ liệu đăng kiểm sẽ dùng để phục vụ công tác quản lý Nhà nước của ngành và cập nhật vào cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ Giao thông vận tải. 

Việc sử dụng hệ thống thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện hỗ trợ việc quản lý, tập hợp thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện trên toàn quốc. Đây cũng là nơi thực hiện các chức năng hỗ trợ hoạt động tạo lập, cập nhật, kết nối cũng như chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện.

Dữ liệu đăng kiểm phương tiện sẽ được chia sẻ thông qua nền tảng dữ liệu của Bộ GTVT, kết nối hệ thống nơi quản lý với nơi sử dụng dữ liệu, tra cứu trực tuyến trên trang điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc cung cấp thông tin bằng văn bản.

Đối tượng được tiếp cận dữ liệu đăng kiểm gồm: 

 • Cơ quan phục vụ công tác quản lý Nhà nước 

 • Chủ sở hữu hoặc người quản lý phương tiện hợp pháp 

 • Các tổ chức, cá nhân khác khi có yêu cầu. 

Các chủ phương tiện có thể tiếp cận dữ liệu đăng kiểm tại website chính thức Cục Đăng kiểm Việt Nam bằng hình thức tra cứu thông tin trực tuyến mà không cần cấp tài khoản hay mã khóa và có thể đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc đơn vị kiểm định xe cơ giới cung cấp thông tin chi tiết về thông tin đăng kiểm của chiếc xe mình sở hữu dưới dạng văn bản.

Những trường hợp tổ chức, cá nhân yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc đơn vị kiểm định xe cơ giới cung cấp thông tin bằng văn bản sẽ phải chi trả chi phí in, sao,chụp và gửi thông tin theo quy định của Bộ Tài Chính.

Đối tượng được kết nối, chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phải có trách nhiệm sử dụng đúng mục đích, bảo mật dữ liệu và không vi phạm các quy định đã nêu trong văn bản đề nghị kết nối, chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện.

Ngoài ra, các đối tượng được tiếp cận dữ liệu đăng kiểm không được chia sẻ thông tin dữ liệu đăng kiểm cho bên thức ba khi chưa được cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện cho phép.

Biển Báo Hiệu Luật Giao Thông Đường Bộ Việt Nam

 • 5
 • 2
 • 3
 • 1
 • 4
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12