SO SÁNH BẰNG B1.1 VỚI B2

1.Điểm giống nhau

-         Đều lái được xe số tự động

-         Sau khi hết hạn đều như nhau:

+ Hết hạn dưới 3 tháng được xét đổi giấy phép lái xe.

+ Hết hạn từ 3 tháng đến 1 năm phải thi lại lại lý thuyết.

+ Hết hạn 1 năm trở nên phải thì lại cả lý thuyết và thực hành.

2.Điểm khác nhau

Điểm khác nhau B1.1 B2
Loại xe được phép lái Xe số tự động Xe số sàn và số tự động
Kinh doanh vận tải Không được phép Được phép
Thời hạn sử dụng Đủ 55 tuổi đối với nữ và đủ 60 tuổi đối với nam.  10 năm
Thời gian học 2.6 tháng 3 tháng
Khóa học và bài thi Đơn giản hơn Khó khăn hơn
Thi lý thuyết

+ 30 câu hỏi, đạt khi 27/30

+ Nội dung tập trung vào các kiến thức cơ bản về luật giao thông đường bộ, biển báo, tín hiệu giao thông, cấu tạo và sửa chữa xe ô tô, kỹ năng lái xe an toàn

+ 35 câu hỏi, đạt khi 32/35

+ Nội dung có thêm các kiến thức về kỹ thuật lái xe nâng cao, như kỹ năng lái xe trên đường cao tốc, kỹ năng lái xe trong điều kiện đường xấu, kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm.

Học phí (tùy vào cơ sở đào tạo bạn chọn) Cao hơn B2 Thấp hơn B1.1

Biển Báo Hiệu Luật Giao Thông Đường Bộ Việt Nam

 • 5
 • 2
 • 3
 • 1
 • 4
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12